--> --> -->
facebook intagram

Voor informatie

contact@lespinsdoleron.com

neem contact op met de camping

05 46 47 50 13

Réserver
bouton bas de page

Wettelijke informatie

Identificatie van de onderneming
Bedrijf : Camping Les Pins d’Oléron
Hoofdkantoor : 6 Allée des Pins – 17370 Le-Grand-Village-Plage
Tel : 05 46 47 50 13
Siret : 80155721600018
Sirenummer : 801 557 216
BTW : FR47801557216
NAF code : 5530Z
Directeur van de publicatie : Richard Copin
Ontwerp en productie: INAXEL / Camping Les Pins d’Oléron

 

Hosting
Firma INAXEL – 491, rue Charles Nungesser – 34130 MAUGUIO
Tel : 04 67 17 30 80
e-mail : contact@inaxel.com

 

Foto’s
Alle afbeeldingen op deze website vallen onder het auteursrecht.

 

Persoonlijke gegevens
Eenieder heeft recht op toegang tot, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de hem betreffende gegevens (artikel 34 van de wet “Informatique et Liberté” van 6 januari 1978). Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Camping Les Pins d’Oléron, waarvan u hierboven de contactgegevens vindt.

 

Intellectuele eigendom
Deze site valt onder de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom.
De reproductie van het geheel of een deel van deze site op elektronische of papieren dragers (met inbegrip van downloadbare documenten) is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de publicatiedirecteur.

 

Hyperlinks naar andere sites
De site kan links naar andere sites bevatten.
Camping Les Pins d’Oléron kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de lay-out of inhoud van deze sites.

 

Verantwoordelijkheden van Camping Les Pins d’Oléron
Camping Les Pins d’Oléron wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele onnauwkeurigheden of omissies in de informatie op haar site.
Camping Les Pins d’Oléron wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele problemen bij de toegang tot haar site of voor eventuele communicatiestoringen.

 

Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is het Franse recht van toepassing.
Alleen de Franse rechtbanken zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de toegang tot of het gebruik van deze Site.